چای کمپوست - ورمی کمپوست

چای کمپوست

خانه > محصولات > چای کمپوست

چای کمپوست
 قیمت (بسته بندی) : تماس
قیمت (بدون بسته بندی) : تماس
توضیح :
چای کمپوست محلولی است که طی فرآیند هوازی میکروارگانیسم موجود در کمپوست را استخراج و در خلال این عمل جمعیت آنها به شدت تکثیر می شوند. این محلول شامل باکتری ها و قارچ ها و پروتوروآ و نماتد ها ی مفید است.